Chào mừng các bạn đến với Công ty Cổ phần World Max
Nhà sản xuất và phân phối vật liệu chống thấm, phụ gia hóa chất xây dựng.

Sản phẩm nổi bật

Vật liệu chống thấm

Vật liệu chống thấm

MAXKOTE 3 – Thùng 20kg

Vật liệu chống thấm

MAXslurry 202

Vật liệu chống thấm

MAXKOTE 3 – lon 5kg

Vật liệu chống thấm

MaxFlex 201 – lon 5kg

Vật liệu chống thấm

MaxFlex 201- Thùng 20kg

Vật liệu chống thấm

MaxFlex 201- bộ 25kg

Vữa kỹ thuật

Vữa kỹ thuật

MAX GROUT REPAIR

Sản phẩm nổi bật

MAXGROUT GP

Vữa kỹ thuật

MAX WATER PLUG

Keo dán gạch đá

Keo dán gạch đá

MAX TTB GROUT

Phụ gia chống thấm

Phụ gia chống thấm

Max Latex